Президія районної ради

Додаток                                   

до рішення 3 сесії Хорольської  

районної ради сьомого              

скликання від 23.12.2015р.       

№ 27-ІІІ                                   

 

Положення

про президію Хорольської районної ради

 

1. Президія районної ради (далі – президія) є дорадчим органом районної ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що плануються до розгляду на сесіях ради.

2. Президія утворюється рішенням районної ради і у своїй діяльності підзвітна раді. До складу президії входять: голова районної ради, заступник голови районної ради, голови постійних комісій, керівники районних організацій політичних партій, представники яких увійшли до складу районної ради.

3. Засідання президії скликається головою ради по мірі необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини від її загального складу. Веде засідання президії голова ради, а в разі відсутності голови – його заступник.

4. Основними завданнями, що покладаються на президію є:

- погодження пропозицій щодо формування порядку денного, черговості розгляду питань, узгодження проектів рішень, що вносяться на розгляд сесій районної ради;

- координація роботи постійних комісій районної ради щодо вивчення, попереднього розгляду та підготовки питань, які належать до відання районної ради, здійснення контролю за виконанням рішень районної ради;

- погодження пропозицій щодо кандидатур посадових осіб, яких обирає, призначає або затверджує рада;

- забезпечення взаємодії ради з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування;

- розгляд пропозицій фракцій політичних партій, які мають представників у районній раді;

- погодження кандидатур щодо занесення до Книги Пошани Хорольської районної ради;

- інші питання діяльності ради, що належать до її компетенції.

5. Президія районної ради приймає рішення, які мають дорадчий характер. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість від присутніх на засіданні президії. Рішення президії підписує голова районної ради, у разі його відсутності – заступник голови районної ради.

6.Засідання президії оформляється протоколом, який підписується головуючим на засіданні.

7. Організаційне забезпечення діяльності президії здійснюється виконавчим апаратом районної ради.

Склад президії Хорольської районної ради 7 скликання

 

1. Мартюк Віра Анатоліївна – голова районної ради.

 

2. Гловацький Роман Миколайович - заступник голови районної ради.

 

3. Бойко Юлія Вікторівна - голова постійної комісії районної ради з питань соціально-економічного розвитку району, екології та врегулювання земельних відносин.

 

4. Виноград Михайло Васильович - голова постійної комісії районної ради з гуманітарних питань, молодіжної політики та соціально - трудових відносин.

 

5. Пасюта Анатолій Григорович - керівник Хорольської районної в Полтавській області організації ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ".

 

6. Перекопа Ольга Іванівна - голова постійної комісії районної ради з питань депутатської діяльності, засобів масової інформації, законності та правопорядку.

 

7. Полупан Сергій Миколайович – керівник Хорольської районної організації політичної партії "Рідне місто".

 

8. Рева Сергій Миколайович - керівник Хорольської районної організації Радикальної партії Олега Ляшка.

 

9. Соболь Леонід Миколайович - голова постійної комісії районної ради з питань бюджетно-фінансової діяльності та управління майном.