Відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017р. № 1057 «Про затвердження Порядку проведення психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції» розпорядженням голови Хорольської райдержадміністрації за №142 від 15 червня 2018 року затверджено перелік суб`єктів надання послуг із психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції та постраждалих Революції Гідності.

 Підприємством, яке буде надавати такі послуги визначено ДП "Південь - Курорт - Сервіс" Санаторій "Орізонт".

 Місце розташування санаторію: 67780, Одеська обл., м.Білгород-Дністоровський, смт.Сергіївка, вул.Гагаріна, 1А. Контакт.тел. (код 04849) приймальня 47-9-88, 47-6-67. Реєстратура 47-6-57, 67-3-02, 050-495-30-01, 050-148-48-08.

 Сайт: https://www.pivdenks.com/. Послуги з психологічної реабілітації передбачають:

1) психологічну просвіту;

2) індивідульне консультування;

3) психологічну діагностику;

4) підбір методик психологічної реабілітації;

5) психологічну допомогу (терапія);

6) групову терапію;

7) психологічну корекцію та проектування майбутнього;

8) профілактику та запобігання кризовим явищам психологічного стану людини.

 Детальнішу інформацію про проходження психологічної реабілітації можна отримати в каб.№8 управління соціального захисту населення Хорольської РДА (м.Хорол, вул.Незалежності, буд.62) або за телефоном: 33-0-60.

„Про надання пільг та компенсацій учасникам бойових дій управлінням соціального захисту населення районної державної адміністрації за 2016-2017 роки“

 

 Управління соціального захисту населення повідомляє, що відповідно до ст. 12 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту“ надаються пільги учасникам бойових дій у розмірі 75% на житлово-комунальні послуги в межах норм, передбачених чинним законодавством. У 2016 році в управлінні на обліку перебувало 259 учасників бойових дій, в тому числі 3 особи з інвалідністю внаслідок війни, у 2017 році – 301 учасник бойових дій, в тому числі 6 осіб з інвалідністю внаслідок війни.

 За період 2016-2017 роки через управління соціального захисту населення, з різних рівнів бюджетів, було проведено компенсаційні виплати підприємствам-надавачам послуг за надані послуги учасникам бойових дій на загальну суму 10 497,7 тис. грн.

- за рахунок коштів державного бюджету – 10 057,2 тис. грн.;

- за рахунок коштів обласного бюджету – 293,8 тис. грн.;

- районного – 142,1 тис. грн.;

сільських бюджетів – 4,6 тис. грн.,

в тому числі за 2016 рік – 5 097,8 тис. грн., за 2017 рік – 5 399,9 тис. грн., а саме:

- за рахунок коштів державного бюджету, проведено відшкодування витрат підприємствам-надавачам послуг за надані пільги за житлово-комунальні послуги в межах норм, передбачених чинним законодавством у 2016 році на суму 4 453,4 тис. грн., у 2017 році – 4 807,3 тис. грн.;

- у 2016 році, за рахунок коштів державного бюджету, забезпечило путівками на санаторно-курортне лікування 8 учасників бойових на суму 45,2 тис. грн. у 2016 році та 11 учасників бойових на суму 67,7 тис. грн. у 2017 році.;

- за рахунок коштів державного бюджету проведено виплату щорічної одноразової допомоги до 5 травня у 2016 році – 248 учасникам бойових дій на суму 228,2 тис. грн., у 2017 році – 289 учасникам бойових дій на суму 346,8 тис. грн.

- у 2016 році організовано проходження психологічної реабілітації 8 учасників АТО на суму 45,6 тис. грн.; - протягом 2016 року професійну адаптацію пройшли чотири учасники АТО на сум 10,5 тис. грн.

 За 2017 рік організовано професійне навчання для 5-ох учасників АТО, вартість навчання склала 14,8 тис. грн.;

 у 2017 році, із державного бюджету, проведено виплату соціальної стипендії 6 студентам вищого навчального закладу Хорольського району (Хорольському агропромисловому коледжу Полтавської ПДАА), батьки яких є учасниками бойових дій на суму 37,7 тис. грн.

- у 2016 році, забезпечено оздоровлення 32 демобілізованих військовослужбовців, які проходили службу в районі проведення АТО та 40 членів їх сімей, за рахунок коштів районного бюджету на суму 42,3 тис. грн., за рахунок коштів обласного бюджету на суму 245,0 тис. грн., у 2017 році, за рахунок коштів районного бюджету, оздоровлено 7 демобілізованих військовослужбовців АТО та 1 член сім’ї на суму 49,9 тис. грн.

- за рахунок коштів обласного бюджету, компенсовано проїзд (протяжність яких перевищує 50 км) у 2016 році – 79 учасників бойових дій на суму 14,0 тис. грн., у 2017 році – 90 учасників бойових дій на суму 18,7 тис. грн.

- за рахунок коштів районного бюджету проведено відшкодування ПФ ПАТ „Укртелеком“ за надані послуги зв’язку у 2016 році - близько 40 учасникам бойових дій на суму 11,6 тис. грн., у 2017 році – 12,2 тис. грн.

- за рахунок коштів Вишняківської сільської ради проведено відшкодування витрат додаткової пільги підприємствам-надавачам послуг у розмірі 50-відсоткової знижки за житлово-комунальні послуги членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції,, у 2016 році на суму 2,0 тис. грн., у 2017 році – на суму 2,6 тис. грн.

- у 2017 році, проведено виплату одноразової матеріальної допомоги 1 учаснику бойових дій, за рахунок коштів районного бюджету, на суму 10,0 тис. грн.

- у 2017 році проведено відшкодування вартості самостійно придбаного житла членам сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції Палкіній Т.М., а саме 32,2 тис. грн. з районного та обласного бюджетів.

  Начальник управління соціального захисту населення Хорольської райдержадміністрації В.В. Лопітько.

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 8 лютого 2017 р. № 81

 

ЗМІНИ,

що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1045

 

 

1.В абзаці третьому пункту 2 постанови слово “березень” замінити словом “квітень”.

2. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів, затвердженому зазначеною постановою:

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

“1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті Мінсоцполітики для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів I—IV рівня акредитації, які навчаються за денною формою за державним замовленням (далі — бюджетні кошти), а саме:

студентам, крім тих, що навчаються за спеціальностями галузі знань “Державне управління” або за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” за замовленням Нацдержслужби (далі — студенти);

курсантам невійськових вищих навчальних закладів цивільної авіації, морського і річкового транспорту (далі — курсанти).”;

2) у пункті 4:

абзац перший викласти в такій редакції:

“4. Право на соціальні стипендії мають студенти (курсанти), які не перебувають в академічній відпустці, із числа:”;

підпункт 1 після слів “батьківського піклування” доповнити словами і цифрами “та осіб з їх числа у разі продовження навчання до 23 років або до закінчення відповідних навчальних закладів”, а після слів “Закону України “Про вищу освіту” ― словами і цифрою “та статтею 8 Закону України “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”;

доповнити пункт підпунктами 9—11 такого змісту:

“9) осіб, яким призначені соціальні стипендії Верховної Ради України для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей відповідно до постанови Верховної Ради України від 24 жовтня 2002 р. № 218-IV;

10) дітей-інвалідів та осіб з інвалідністю I—III групи;

11) студентів (курсантів) із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”.”;

доповнити пункт абзацами такого змісту:

“Студентам (курсантам), які мають право на отримання соціальної стипендії і набувають право на отримання академічної стипендії, надається один вид стипендії за їх вибором.

Дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, а також студентам (курсантам), які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, може виплачуватися одночасно соціальна стипендія на умовах, визначених цим Порядком, та академічна стипендія.

Якщо студент (курсант) має право на призначення соціальної стипендії одночасно за кількома підставами, соціальна стипендія виплачується відповідно до однієї з підстав за вибором студента (курсанта).

Особам, які належать до категорій, визначених підпунктами 5—8 цього пункту, соціальна стипендія виплачується до закінчення навчального закладу за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем (рівнем вищої освіти), але не довше ніж до досягнення ними 23 років.

У разі продовження навчання за іншим освітньо-кваліфікаційним рівнем (рівнем вищої освіти) у цьому або іншому навчальному закладі, поновлення на навчання за державним замовленням після наданої у встановленому порядку перерви у навчанні, академічної відпустки або переведення студента (курсанта) до іншого навчального закладу для продовження навчання за тим же освітньо-кваліфікаційним рівнем (рівнем вищої освіти) питання призначення соціальної стипендії вирішується на умовах, визначених цим Порядком.”;

3) у пункті 5:

абзац перший після слів “навчального закладу” доповнити словами “або його структурного підрозділу”;

абзац двадцять четвертий після слів “учасника бойових дій” доповнити словами “або копію довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України”; доповнити пункт абзацами такого змісту: “особи, зазначені у підпункті 9 пункту 4, — копію розпорядження Кабінету Міністрів України про призначення соціальної стипендії Верховної Ради України студентам вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей; особи, зазначені у підпункті 10 пункту 4, — копію медичного висновку про дитину-інваліда віком до 18 років або копію довідки медико-соціальної експертизи; особи, зазначені у підпункті 11 пункту 4, — довідку органу соціального захисту населення про призначення сім’ї допомоги відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”.”;

4) у пункті 6: абзац перший замінити абзацами такого змісту:

“6. Уповноважена особа, що визначена керівником вищого навчального закладу або його структурного підрозділу, приймає документи, передбачені пунктом 5 цього Порядку, формує на кожного студента (курсанта), який звернувся за призначенням соціальної стипендії, особову справу.

Завірена копія особової справи в десятиденний строк з дня звернення студента (курсанта) передається до органу соціального захисту населення за місцезнаходженням відповідного вищого навчального закладу або його структурного підрозділу, що має статус юридичної особи.

У разі коли структурний підрозділ вищого навчального закладу не має статусу юридичної особи, документи передаються до органу соціального захисту населення за місцезнаходженням вищого навчального закладу.”.

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім; в абзаці третьому після слів “п’ятиденний строк” доповнити словами “з дня отримання завіреної копії особової справи”, а слова “, що містяться в особовій справі” виключити;

5) у пункті 7: доповнити пункт після абзацу четвертого новими абзацами такого змісту:

“Розміри соціальної стипендії, зазначені у цьому пункті, зменшуються на: студентам індустріально-педагогічних вищих навчальних закладів I—II рівня акредитації, які навчаються за програмами підготовки майстрів виробничого навчання і забезпечуються безоплатним триразовим харчуванням, — 50 відсотків, а тим, що забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням, — 20 відсотків;

курсантам вищих навчальних закладів, які перебувають на державному утриманні (крім тих, що зазначені у підпункті 1 пункту 4 цього Порядку), — 50 відсотків. Соціальна стипендія Верховної Ради України виплачується в розмірі, встановленому постановою Верховної Ради України від 24 жовтня 2002 р. № 218-IV.”.

У зв’язку з цим абзаци п’ятий і шостий вважати відповідно абзацами дев’ятим і десятим; доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Студентам (курсантам), які постійно проживають на території населеного пункту або навчаються у навчальному закладі, що розташований у населеному пункті, якому надано статус гірського, розмір соціальної стипендії, призначений відповідно до цього Порядку, збільшується на 20 відсотків.”;

6) пункт 8 викласти в такій редакції:

“8. Вищий навчальний заклад або його структурний підрозділ, що має статус юридичної особи, подає щомісяця до 5 числа до органів соціального захисту населення за місцезнаходженням вищого навчального закладу або його структурного підрозділу на паперових та електронних носіях списки студентів (курсантів), яким призначено соціальну стипендію (разом із сумою індексації), за формою згідно з додатком. У разі коли структурний підрозділ вищого навчального закладу не має статусу юридичної особи, списки студентів (курсантів), яким призначено соціальну стипендію (разом із сумою індексації), подають до органу соціального захисту населення за місцезнаходженням вищого навчального закладу.”; 7) у пункті 9:

абзац перший після слів “до заявки на виплату” доповнити словами “соціальних стипендій на поточний місяць, про що в п’ятиденний строк інформують вищий навчальний заклад або його структурний підрозділ, що має статус юридичної особи,”;

абзац другий викласти в такій редакції: “Після уточнення даних вищий навчальний заклад або його структурний підрозділ, що має статус юридичної особи, включає осіб, щодо яких виявлені розбіжності, до списку на виплату соціальної стипендії на наступний місяць з урахуванням місяців невиплати соціальної стипендії.”;

8) у пункті 11:

абзац третій після слів “вищих навчальних закладів” доповнити словами “або їх структурних підрозділів, що мають статус юридичної особи”; абзац четвертий після слів “вищі навчальні заклади” доповнити словами “або їх структурні підрозділи, що мають статус юридичної особи,”; абзац п’ятий після слів “Вищі навчальні заклади” доповнити словами “або їх структурні підрозділи, що мають статус юридичної особи,”.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

ПОСТАНОВА

 

від 8 лютого 2017 р.                                                                                                                 № 81 Київ

 

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України

від 28 грудня 2016 р. № 1045

 

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1045 “Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 4, ст. 148) зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 1 січня 2017 року.

 

Прем’єр-міністр України                                                                                                         В. ГРОЙСМАН

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

ПОСТАНОВА

 

від 28 грудня 2016 р.                                                                                                           № 1045 Київ

 

Деякі питання виплати соціальних стипендій

студентам (курсантам) вищих навчальних закладів.

 

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів (далі — Порядок), що додається. 2. Установити, що:

з 1 січня 2017 р. вищі навчальні заклади призначають соціальні стипендії студентам (курсантам), які навчаються у таких закладах, відповідно до Порядку;

для студентів (курсантів) вищих навчальних закладів, які звернуться у період з січня по березень 2017 р. за наданням соціальних стипендій, зазначені стипендії призначаються з 1 січня 2017 р. на умовах, визначених у Порядку;

призначення соціальних стипендій студентам (курсантам) комунальних вищих навчальних закладів, що виплачуються за рахунок місцевих бюджетів, здійснюється з урахуванням категорій отримувачів соціальних стипендій та їх розмірів, визначених у Порядку.

3. Структурним підрозділам з питань соціального захисту населення районних державних адміністрацій, виконавчих органів міських і районних у місті (у разі їх утворення) рад забезпечити перерахування коштів вищим навчальним закладам для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам):

до 1 вересня 2017 р. — відповідно до поданих вищими навчальними закладами списків студентів (курсантів), які мають право на отримання соціальних стипендій;

з 1 вересня 2017 р. — відповідно до поданих вищими навчальними закладами списків студентів (курсантів), які мають право на отримання соціальних стипендій, після проведення звіряння відповідних даних з відомостями про таких осіб, що містяться в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги.

4. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2017 року.

 

Прем’єр-міністр України                                                                                                       В. ГРОЙСМАН